LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES LUHS LIBRARY REPOSITORY

Žemaitukų veislės arklių kraujo morfologinių ir biocheminių rodiklių kitimas, atsižvelgiant į arklių amžių, lytį ir fizinį krūvį

Show simple item record

dc.contributor.author Miknienė, Zoja
dc.date.accessioned 2017-08-21T08:26:13Z
dc.date.available 2017-08-21T08:26:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.lsmuni.lt/handle/1/70165
dc.description.abstract Šiuo metu arklys praradęs pagrindinį darbinio arklio vaidmenį ir tampa vis svarbesnis kaip žmogaus poilsio ir laisvalaikio leidimo priemonė. Įkurta ir pastatyta daug privačių žirgynų ir arklidžių. Nuo praėjusio šimtmečio pradžios atliekami įvairūs morfologiniai ir biocheminiai kraujo tyrimai arklių sveikatos būklei nustatyti. Diagnozuojant arklių ligas, svarbu žinoti, kokios fiziologinės kraujo rodiklių ribos taikytinos konkrečiai arklių veislei. Arklių veislės priskyrimas prie tam tikro kraujo tipo lemia geresnį arklių panaudojimą tam tikrose sporto šakose. Tinkamai panaudojus arklių veislę yra pasiekiami geresnį rezultatai ir patvirtinamas veislės unikalumas, tiksliai parenkami vaistai ir jų terapinės dozės. Dar nebuvo tirti ir vertinti žemaitukų veislės arklių kraujo morfologiniai ir biocheminiai rodikliai, jų kitimo ribos, kurioms turi įtakos arklių lytis ir amžius. Žemaitukų veislės arkliai dėl išorinių požymių priskiriami ponių klasės arkliams, tačiau iki šiol nežinomas jų kraujo tipas. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti ir pateikti skirtingo amžiaus ir lyties senojo tipo žemaitukų veislės arklių 25-ias kraujo morfologinių ir biocheminių rodiklių fiziologines ribas, taip pat remiantis jomis, priskirti žemaitukų veislės arklius arklių kraujo tipui. Atsižvelgiant į funkcinę arklio būklę, išanalizuoti kraujo morfologinių ir biocheminių rodiklių pasikeitimus arklio organizme tarp amžiaus ir lyties, taikant krūvį. Tiriamasis darbas atliktas trimis etapais. Nustatyta, kai kurių kraujo rodiklių statistiškai patikimi kitimai, atsižvelgiant į amžių, lytį ir fizinį krūvį. Pagal nustatytus kraujo morfologinius ir biocheminius rodiklius, žemaitukų veislės arkliai gali būti priskiriami šiltakraujų arklių kraujo tipui. Nustatytos kraujo rodiklių ribos gali būti taikomos tik žemaitukų arklių veislei ir gali būti naudojamos sveikatos kontrolei, ligų diagnostikai, tikslingam vaistų parinkimui ir dozavimui, veisimui, tinkamai parinkti fizinį krūvį dalyvaujant varžybose.
dc.description.abstract Currently, horses have lost their role as a workhorse and become increasingly important in human leisure and free time. There are many private stud farms. Since the beginning of previous century, various blood morphological and biochemical tests have been used for the assessment of their health state. For diagnosing horse diseases, it is important to know what physiological blood value limits shall be applied to certain breeds. Horse breed categorisation based on three blood type enables to better use horses in certain sports. The due use of horse breeds allows achieving better results, confirming the uniqueness of the breed, duly selecting medicines and therapeutic doses. Žemaitukai horses’ blood morphological and biochemical values and their variation limits that depend on gender and age were never examined and evaluated. As of the external factors, Žemaitukai are attributed to ponies, however their blood type is not known yet. The aim of this study was to identify and deliver 25 physiological limits of blood morphological and biochemical parameters of the old type Žemaitukai breed depending on age and gender, and, based on them, attribute Žemaitukai to certain blood type. Analyze blood morphological and biochemical parameter variations in horse organism depending on age, gender, and physical activity, taking into account functional state of the horse. The study was carried out in three stages. Several blood references values showed statistically significant effect of age, gender and physical condition in Žemaitukai horses. According to its, Žemaitukai can be attributed to the type of warm–blood horses. Blood morphological and biochemical parameter limits set can be applied to the old type Žemaitukai breed only, and can be used for health control, diagnostics of diseases, purposeful selection and dosage of veterinary medicines, horse training, etc.
dc.language.iso lit
dc.subject Žemaitukai
dc.subject Kraujas
dc.subject Ištvermės varžybos
dc.subject Kraujo biochemija
dc.subject Žemaitukai
dc.subject Blood
dc.subject Endurance race
dc.subject Blood biochemistry
dc.title Žemaitukų veislės arklių kraujo morfologinių ir biocheminių rodiklių kitimas, atsižvelgiant į arklių amžių, lytį ir fizinį krūvį
dc.title.alternative Blood hematological and serum biochemical parameters variability depending on age, gender and the physical condition in Žemaitukai horse
dc.type Disertacijos santrauka


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository


Browse

My Account